Engagera dig


Stadsdelsgrupp, nätverk eller intressegrupp?
Samling utanför Pustegränd inför affischering.

Inom Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad finns flera stadsdelsgrupper, nätverk, intressegrupper och utförargrupper. Här kan du hoppa in oavsett vilken stadsdelsgrupp du tillhör.

Nätverk och intressegrupper finns till för medlemmar som vill fördjupa sig i sakpolitiska frågor. Nätverken skiljer sig från intressegrupperna genom att de har minst en politisk representant knutna till sig som innehar ett förtroendeuppdrag inom ett relevant politiskt område.

Mötesvärdarna är Miljöpartiets öppna och välkomnande ansikte utåt. Att vara med i utförarorganisationen är viktigt men ska också vara roligt! Tillsammans smörjer vi partiets maskineri och gör det enklare för alla medlemmar att träffas.

Hör gärna av dig till medlemskansliet hedda.berkesand@mp.se om du vill veta mer. Du kan också kontakta den grupp du är intresserad av direkt.


Valberedningen

Valberedningen föreslår kandidater till utlysta lediga poster i kommunala nämnder och styrelser, lediga interna partiuppdrag samt nämndemän till tingsrätterna i Stockholm, Solna och Södertörn. På valberedningens sidor listas lediga uppdrag och information om hur du gör när du kandiderar (eller nominerar någon) till en ledig post. Valberedningen når du på: valberedning.stockholm@mp.se.

Gilla oss på facebook

Följ oss på Twitter

 http://eepurl.com/bWhMX1