Arbetsmarknadsnätverket


Grön arbetsmarknadspolitik

Den rödgrönrosa majoriteten har höga ambitioner när det gäller att skapa möjlighet för fler Stockholmare att få ett jobb. Men den gröna arbetsmarknadspolitiken ser inte bara till antalet jobb som finns utan ställer också krav på att arbetsmarknaden är långsiktigt hållbar. Hållbar i den bemärkelsen att fler jobb skapas i gröna branscher – genom socialt företagande och att arbetsmarknaden är jämställd och fri från diskriminering.

Det finns ingen brist på utmaningar inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet i Stockholms stad. Vi behöver jobba för att få genomslag för grön arbetsmarknadspolitik inom det rödgrönrosa majoritetssamarbetet. Samtidigt behöver vi också tänka nytt och forma nya gröna politiska förslag. Sist men inte minst behöver vi förankra den gröna arbetsmarknadspolitiken bland medlemmarna.

I dag har Miljöpartiet fyra representanter i arbetsmarknadsnämnden, men vi vet att det är många fler medlemmar som har goda idéer och intresse i arbetsmarknadsfrågor, SFI och minoritetsfrågor, idéer som stärker den gröna arbetsmarknadspolitiken Därför vill vi gröna i arbetsmarknadsnämnden återuppliva arbetsmarknadsnätverket. Hoppas att du vill bidra i det arbetet. Jag vill också informera er om att det diskuteras att vi ska bilda regionalt arbetsmarknadsnätverk.


Kontaktuppgifter

Awad Hersi
e-post: awad.hersi@stockholm.se
tel: 076-122 96 15