Cykelnätverket

Vilande. 
Är du intresserad av att dra igång nätverket, hör av dig till kansliet. 

Kontaktuppgifter

Tomas Karlsson, sammankallande, thomas.e.karlsson@stockholm.se, 08-508 29 630

Daniel Helldén, trafikborgarråd, daniel.hellden@stockholm.se, 08-508 29 000 (växel)