Internationella gruppen


Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad har en grupp som arbetar med internationella frågor och deras sammankallande är också internationell kontaktperson för Miljöpartiets riksorganisation.

Är du intresserad av att engagera dig i internationella frågor och vill veta mer om gruppens arbete, kontakta sammankallande Hans Andersson: hanz@comhem.se.

Kontaktuppgifter

Hans Andersson, sammankallande, hanz@comhem.se, 073-318 17 89

Jacob Bergman Thuresson, sammankallande, jacob.bergman@spray.se, 070-787 35 36