Jämställdhetsnätverket


Se också vår sida på Facebook: MP jämställdhetsambassadörer Stockholmsområdet.

Kontaktuppgifter

Filip Joelssson, sammankallande, filip@blueturtle.nu, 073-537 89 24