Kulturnätverket

Nu tar Kulturnätverket sommarlov men vi är tillbaka igen i höst!Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna hälsar Marja, Stefan & Micke.

Årsplan för 2017:
1. Torsdag den 26 januari, Hantverkargatan – Tema Kulturarvs- och mediepolitik
2. Torsdag den 23 mars, Pustegränd  – Tema Utbildning

3. Torsdag den 11 maj, Pustegränd – Tema Kulturdepartementet,
regionen och samverkansmodellen samt KPP.
4. Onsdag den 30 augusti, Pustegränd – Tema KF budget
5. Torsdag den 19 oktober, Pustegränd – Tema Street Art
6. Torsdag den 7 december, Pustegränd – Tema Stadsbyggnad

I det utökade kulturnätverket fokuserar vi på praktiskt arbete tillsammans, på temakvällar om aktuella frågor och på möten tillsammans med andra nätverk samt seminarier med externa aktörer. Mer verkstad helt enkelt.


Sammankallande
Marja Sandin-Wester, styrelseledamot Stadsteatern & Strindbergsteatern, marja.sandin-wester@mp.se
Stefan Nilsson, riksdagsledamot, stefan.b.nilsson@riksdagen.se, 072-541 55 72

Micke Seid, gruppledare Kulturnämnden, micke@mp.se 070-5446640

Underordnade sidor (1): Hitta till Pustis