Kulturnätverket

Ett levande kulturliv är grunden för ett hållbart samhälle.

Välkommen på möte med Miljöpartiets kulturnätverk!


Specialinsatt möte torsdag den 11 maj! 
Plats:
Pustegränd 1-3
Tid: 18:00 – 20:00
Vi välkomnar dels hela kulturnätverket i Stockholmsregionen och dels kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Alla nya och gamla medlemmar är varmt välkomna hälsar Marja, Stefan & Micke.

Årsplan för 2017:
1. Torsdag den 26 januari, Hantverkargatan – Tema Kulturarvs- och mediepolitik
2. Torsdag den 23 mars, Pustegränd  – Tema Utbildning

3. Torsdag den 11 maj, Pustegränd – Tema Regionen, samverkansmodellen och Kulturdepartementet
4. Onsdag den 24 maj, Pustegränd – Tema Street Art
5. Onsdag den 30 augusti, Pustegränd – Tema KF budget
6. Torsdag den 19 oktober, Pustegränd – Tema Rikspolitik
7. Torsdag den 7 december, Pustegränd – Tema Stadsbyggnad

I det utökade kulturnätverket fokuserar vi på praktiskt arbete tillsammans, på temakvällar om aktuella frågor och på möten tillsammans med andra nätverk samt seminarier med externa aktörer. Mer verkstad helt enkelt.


Sammankallande
Marja Sandin-Wester, styrelseledamot Stadsteatern & Strindbergsteatern, marja.sandin-wester@mp.se
Stefan Nilsson, riksdagsledamot, stefan.b.nilsson@riksdagen.se, 072-541 55 72

Micke Seid, gruppledare Kulturnämnden, micke@mp.se 070-5446640

Underordnade sidor (1): Hitta till Pustis