Nätverket för lika rätt


Är du intresserad av frågor som rör etnisk och religiös mångfald? Välkommen till Nätverket för lika rätt!

Vårt syfte

  • Att verka för att skapa ett samhälle med lika rättigheter, lika möjligheter och lika utfall för alla oavsett etnicitet, hudfärg eller religion, såväl politiskt och ekonomiskt som socialt. Samt att verka för att en aktiv politik mot diskriminering och segregation förs av partiet på alla nivåer.
  • Att lyfta fram Miljöpartiets programskrivning som talar om att alla måste ha en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan att hindras av diskriminering eller fördomar, att det inte ska finnas några mekanismer som stänger människor ute och att skillnader i ekonomiska och sociala levnadsvillkor måste motverkas.
  • Att med utbildning, information och dialog förmedla en kontakt mellan gröna politiker och ”verklighetens folk”, bredda kunskapen hos de gröna förtroendevalda om dessa frågor och fungera som ett bollplank för dem på olika nivåer, såväl i riksdagspolitiken som regionalt och lokalt.
Målet är naturligtvis det som också partiprogrammet framhäver som helt väsentligt, att medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle präglat av gemenskap, hänsyn till, omtanke om och respekt för varandra.

Som klargörande tillägg till detta vill nätverket inte heller ställa denna ansats i motsättning till andra gruppers lika rättigheter avseende exempelvis kön, ålder eller funktionsnedsättning. Vi har dock bildat gruppen för att mobilisera en opinion mot en alltmer utbredd rasism och nätverket vill därför koncentrera sitt arbete till frågor som rör den etniska och religiösa mångfalden. 

Kontaktuppgifter

Hans Wåhlberg, sammankallande, hans.wahlberg@comhem.se, 070-897 09 23

Johara Khattab, sammankallande, joharakhattab82@gmail.com, 076-268 02 04

Vi nås även via e-post på mangfaldstockholm@gmail.com, samt på vår facebooksida: Mångfald Stockholm MP