Nätverket för sociala frågor


Kontaktuppgifter

Stefan Nilsson, sammankallande, stefan.b.nilsson@riksdagen.se, 072-541 55 72

Åsa Lindhagen, socialborgarråd, asa.lindhagen@stockholm.se, 08-508 29 000 (växel)