Stadsbyggnadsnätverket


Kontaktuppgifter

Ylva M Larsson, sammankallande, ylva@loggia.se, 070-657 66 44

Cecilia Obermüller, gruppledare Stadsbyggnadsnämnden, cecilia.obermuller@mp.se, 070-765 20 40