Utbildningsnätverket


 


Träffar under våren: 

Tema: Grön skolpolitik

16 mars 18-20, Pustegränd 1-3


Gå med i vår facebookgrupp, där håller vi skoldiskussionen levande! 


 


Sammankallande

Christian Cordéus 
christian.cordeus@gmail.com 

Politiskt ansvarig

Ingegerd Akselsson Le Douaron, gruppledare för Miljöpartiet i Utbildningsnämnden,