Nu startar processen med att ta fram ett nytt KPP!

KPP står för Kommunpolitiskt program och är det politiska program som styr vilken kommunpolitik vi vill driva i Stockholm stad under mandatperioden 2018-2022. Programmet är planerat att slutligen antas av medlemsmötet den 20 september 2017. 


KPP utformas som ett övergripande program som styr riktningen för den politik som förs av Miljöpartiet i stadshuset. Programmet är därför på en övergripande nivå för att senare kunna brytas ned i ett valmanifest och så småningom i budgetarna för kommunfullmäktige under mandatperioden. 


Det är viktigt att ni som medlemmar känner er delaktiga i framtagandet av Miljöpartiets nya KPP. Under processen kommer därför alla medlemmar kunna tycka till om ett förslag till program som läggs upp på Vote it under maj månad. Det kommer även att genomföras workshops på medlemsmötena den 22 februari och 14 juni. 


Workshop den 22 februari

Workshopen den 22 februari kommer att utgå ifrån det nuvarande KPP. Inspelen från denna workshop kommer att ligga till grund för det första förslag på nytt KPP som läggs upp i Vote it i maj. 


Under tiden fram till medlemsmötet den 22 februari uppmuntras nätverk och stadsdelsgrupper att genomföra förberedande diskussioner inför workshopen. Du kan också som enskild medlem förbereda dig genom att läsa igenom vårt nuvarande KPP som finns här>>


Följande frågeställningar kommer workshopen att utgå ifrån, tänk gärna på dem när du/ni läser igenom det nuvarande programmet inför medlemsmötet den 22 februari:

  • Hur fungerar rubriker och avsnitt? 
  • Finns det områden i nuvarande program som inte behövs idag? 
  • Finns det områden i nuvarande program som saknas och behöver läggas till?
  • Finns det områden som vi bör fokusera extra mycket på nu inför valet och mandatperioden som kommer?
  • Hur stort omfång bör programmet ha? Det vill säga ungefär hur många sidor ska det vara. Kortare eller längre än föregående? Tänk på att målgruppen för detta material är medborgare, väljare men också nya medlemmar.

Workshop den 14 juni

Workshopen den 14 juni kommer att utgå ifrån det första förslaget till KPP som ligger uppe i Vote it under maj månad. Efter denna workshop kommer ett slutgiltigt förslag arbetas fram av stadshuset som kommer att läggas fram för beslut på medlemsmötet den 20 september 2017. 


Frågor?

Har du frågor om processen för att ta fram ett nytt KPP, kontakta då Sverre Dahlstedt Eriksson, biträdande kanslichef för MP i stadshuset via mail till sverre.dahlstedt@stockholm.se