Engagera dig‎ > ‎

Stadsdelsgrupper


Miljöpartiets avdelning i Stockholms stad är geografiskt uppdelad i ett antal stadsdelsgrupper. Det finns i dag 14 stadsdelsnämnder i Stockholm. Varje nämndområde har en stadsdelsgrupp, med undantag för Järvagruppen som omfattar både Kista-Rinkeby och Spånga-Tensta.

Stadsdelsgruppernas verksamhet

Stadsdelsgrupperna leds av två sammankallande som tillsammans med gruppens aktiva medlemmar utformar verksamheten. De sammankallande ansvarar för möten och utskick av information.

Inom ramarna för stadsdelsgruppernas verksamhet ryms politiska diskussioner på allt från nämndenivå till global nivå, kampanjaktiviteter och föreläsningar.

Vill du engagera dig i en stadsdelsgrupp? Kontakta hedda.berkesand@mp.se, eller kontakta den grupp du är intresserad av direkt.

För vidare information om och kontakt till de olika grupperna, se nedan.

Stadsdelsgrupper

Gilla oss på facebook

Följ oss på Twitter