Engagera dig‎ > ‎

Våra engagemangsvägar


Hur kan jag engagera mig i Miljöpartiet i Stockholms stad?

Om du har klickat dig in på denna sida har du antagligen bestämt dig för att du vill börja engagera dig mer i Miljöpartiet i Stockholms stad. Det är förstås jätteroligt! Om du inte redan är det kan du börja med att bli medlem i Miljöpartiet via länken i högermenyn.

 

Här under fliken “engagera dig” hittar du information om våra olika engagemangsvägar - alltså vilken verksamhet som du som medlem kan ta del av i vår organisation. Här finns information om våra olika grupper, möten, utbildningar och kampanjer. Du hittar också vårt kalendarium, där de aktiviteter som är planerade framöver läggs upp. Tänk på att det kan vara aktiviteter på gång som inte syns där, då våra grupper själva ansvarar för att lägga till händelser i kalendariet.

 

Här under följer en kort beskrivning av de olika delarna i vår verksamhet. Läs mer om varje del under deras respektive rubriker i menyn.

 

Stadsdelsgrupper

Är du intresserad av politik generellt, lokalpolitik, kampanjer och vill ha en grupp som utgör startpunkten för ditt engagemang är våra stadsdelsgrupper något för dig.

 

Som medlem i Miljöpartiet i Stockholms stad kommer du att via mail bli kallad till möten med någon av våra stadsdelsgrupper. Vilken stadsdelsgrupp du tillhör avgörs av vart i Stockholm du bor. Våra stadsdelsgruppers områden följer Stockholms nämndområden, som idag är 14 stycken. Varje nämndområde har varsin stadsdelsgrupp, utom Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista som är sammanslagna i Järvagruppen.

 

Våra stadsdelsgrupper utgör grunden för den regelbundna verksamheten i Miljöpartiet i Stockholms stad. Stadsdelsgrupperna leds vanligtvis av två sammankallande och har möten ungefär en gång i månaden. Inom ramarna för stadsdelsgruppernas verksamhet ryms politiska diskussioner på olika nivåer, kampanjaktiviteter och föreläsningar.

 

Som medlem är du välkommen på stadsdelsgruppsmöten som anordnas både av din egna stadsdelsgrupp och av andra grupper. Du kommer dock bara att bli kallad till möten med gruppen i ditt område. Till stadsdelsgruppernas möten och aktiviteter går det bra att bara komma och vara med, eller att vara mer drivande och delaktig i gruppens verksamhet. Det är du som medlem som sätter nivån för ditt engagemang.

 

 

Nätverk och intressegrupper

Är du särskilt intresserad av ett visst politiskt sakområde och vill fördjupa dig i detta är våra nätverk och intressegrupper rätt plats för dig.

 

Våra nätverk träffas ett par gånger per termin och riktar in sig på ett särskilt politiskt sakområde (exempelvis klimat och miljö). Varje nätverk har en politisk kontaktperson som arbetar med det specifika sakområdet och som ansvarar för nätverksträffarnas politiska

innehåll.

 

Våra intressegrupper samlas också kring ett specifikt sakområde, men drivs som studiecirklar och saknar politisk kontaktperson. Det är enklare att starta upp en ny intressegrupp än ett nytt nätverk om du som medlem vill anordna egna träffar.

 

Läs mer under rubriken “nätverk och intressegrupper” för att se vilka olika nätverk och grupper som vi har i organisationen just nu.


 

Medlemsmöten

Är du intresserad av att påverka organisationens riktning, debattera, mingla och vara med och avgöra vilka som ska representera Miljöpartiet i politiska församlingar är våra medlemsmöten perfekta forum.  

 

På medlemsmöten diskuterar vi processer och frågor som är aktuella i organisationen, väljer personer till förtroendeuppdrag och får rapporter från representanter för Miljöpartiet i stadshuset, landstinget och riksdagen. Vi har medlemsmöten en gång i månaden med uppehåll under sommaren.


 

Utbildningar

 Vill du få en kick-start på ditt engagemang, skaffa dig spetskunskap inom ett område eller bli en bättre ledare är våra utbildningar till för dig!

 

Mijlöpartiet i Stockholms stad anordnar ett antal olika utbildningar under varje verksamhetsår. Några riktar sig till personer med särskilda förtroendeuppdrag, men de allra flesta är öppna för alla medlemmar att söka till. Vi har både utbildningar i form av enskilda temakvällar, och lite längre utbildningar med flera träffar. Våra utbildningar äger rum på kvällar och helger.


 

Kampanjer

Vill du samtala med medborgare, vara med och välkomna nya medlemmar till Miljöpartiet och sprida vårt gröna budskap kan du delta i våra olika kampanjer.

 

Vi anordnar oftast två kampanjer under sommarhalvåret och en lite mindre kampanj under hösten. Kampanjerna brukar kretsa kring en specifik sakpolitisk fråga och vi brukar ta fram både fysiskt och digitalt material till våra kampanjer. Ibland ordnar vi centralt arrangerade kampanjtillfällen, men oftast sker kampanjaktiviteterna via våra stadsdelsgrupper. Du som medlem kan både kampanja genom att delta vid dessa tillfällen, men också genom att exempelvis sprida vårt budskap på internet eller sätta upp affischer på stan. Under stora händelser, som under Pride och i valrörelsen, kampanjar vi intensivt.  

 

Läs mer om våra olika kampanjer och hur du aktiverar dig under rubriken “kampanj”.


 

Interna och politiska förtroendeuppdrag

Om du är intresserad av att ta på dig ett internt eller politiskt förtroendeuppdrag kan du som medlem kandidera till våra olika uppdrag. Uppdragen utlyses på EasyVote och representanter väljs av medlemsmötet. Läs mer under rubrikerna “Organisation ->Uppdrag och rollbeskrivningar” och “Organisation ->Valberedningen”.Comments