Klimat- och miljönätverket

http://stockholm.medlem.mp.se/klimat--och-miljoenaetverket

Nätverket är ett forum för fortbildning, en länk mellan ansvariga politiker, forskare,teknikindustrin och våra medlemmar och ger möjligheten att diskutera dagsaktuellafrågor. Tillsammans bidrar vi till framtidens politik inom miljö och klimat. Vi kommer att ha tre ytterligare möten under våren, se nedan och kalendariet. För slutgiltiga mötesdatum (april och maj) kolla i kalendariet eller maila sammankallande.

Anmäler dig gör du också till någon av oss sammankallande.

Ni är alla varmt välkomna!

Vårens nätverksträffar:
Tema: Mat och Miljö
16 mars, kl 18.00 – 20.30
Pustegränd 1-3
Köttskatt. Stefan Nilsson, riksdagsledamot
Klimatpåverkan från livsmedel och köttskatt,
David Kihlberg, klimatansvarig på Naturskyddsföreningen
Diskussion kring dokumentären Cowspiracy

Tema: Bränslen och luftkvalitét
26 april.

Tema: Detta har MP fått igenom
och Byggnation och energi
18 maj.

Sammankallande

Ray Zegarra 

Anki Book


   
Comments