Studiecirklar - Grön folkbildning

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan lever och frodas. Vi har tillgång till stöd och processledning i en mängd olika aktiviteter som går att genomföra enskilt eller i olika kombinationer. Låt era behov och intressen styra upplägget! En studiecirkel, till exempel, är lämplig för grupper på mellan 3 och 12 personer. Andra sätt att träffas och gemensamt höja nivån är genom studiebesök, rundabordssamtal eller att anordna en offentlig debatt.

Det här är studiecirklar med färdigt material för dig som är redo för utbildning:
 • Ledarskapscirkel
 • Klimat
 • Mat
 • Jobb
 • Migration
 • Skola 
 • Nytt partiprogram
 • En grönare fiskepolitik i EU
 • Valberedarcirkeln
 • Rätten att leva livet
 • Från partiprogram till lokal politik

Här finns en checklista för dig som funderar på att starta en studiecirkel

Hör av dig till christina.ihren@sv.se, Miljöpartiets kontaktperson på SV i Stockholm, för information om hur du kan komma igång.